Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomości franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomości
Kupsprzedajbiznes.pl
czwartek, 17 styczeń 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - BranÂża Reklamowa
WynajmĂŞ Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ÂświĂŞtochÂłowice
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Odwiedziło nas już: 23922336

Sprzedam firmę - Sprzedam biznes

Szczegóły Biznes Ogłoszenia

na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja


Biznes - Koszt Zakupu
Proponowana Cena Sprzedaży :  Nie podano
zawarte w cenie: Sprzęt, Meble i Wyposażenie :   0 PLN

Biznes - Finanse
Przychód Brutto:   2.400.000 PLN
Przepływ Pieniężny :   Nie podano

Biznes - Charakterystyka
Firma rewelacyjnie prosperuje. Jest sukcesem i z miesi¹ca na miesi¹c dynamicznie siê rozwija. Ma olbrzymi potencja³ i jest doskona³¹ podstaw¹ rozwoju biznesu na skal¹ ogólnopolsk¹ i europejsk¹.

Biznes - Koncesje, Zezwolenia, Certyfikaty
Wszystkie wymagane koncesje, bez ograniczeĂą sprzedaÂży.

Biznes - Informacje Ogólne
Forma prawna :   SpĂł?ka z o. o.
Lokalizacja (wojew. ,kraj):   Mazowieckie
Lokalizacja - Miejscowość :   Warszawa
Realokacja Biznesu :   TAK
Działający w Domu :   NIE
Liczba Pracowników :   16
Rok Założenia :   2011

Biznes - Otoczenie
Możliwości i Zagrożenia Dalszego Rozwoju:
W kolejnych latach, w których przewidziano sukcesywny rozwój marki zaplanowano tak¿e równoleg³e wdra¿anie innych obiektów gastronomicznych przy zachowaniu standaryzacji obs³ugi goœci i jakoœci potraw. Posiadamy profesjonalny Biznes Plan i strategiê dalszego rozwoju marki. Obecna dzia³alnoœÌ restauracyjna oferuje najwy¿szej klasy dania kuchni œródziemnomorskiej.
Rynek, Konkurencja - Silne i Słabe Strony:
Jest nieustannie odnosz¹c¹ sukcesy restauracj¹ typu casual dining i liderem w tej czêœci Warszawy z ci¹g³ym wzrostem poziomu sprzeda¿y. Zosta³a uruchomiona 3 lata temu,a g³ównymi jej cechami to zachowanie wysokiej jakoœci potraw, receptur i zamawianych produktów z precyzyjnie opracowanym food-costem, wysokim standard powierzchni restauracyjnej oraz profesjonaln¹, stosuj¹ca najwy¿sze standardy rynkowe obs³ug¹ i kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹. Stworzona marka jest odpowiedzi¹ na dzisiejsze potrzeby Goœci oraz trendy gastronomiczne

Biznes - Dodatkowe Informacje
Udogodnienia, Ułatwienia:
Biznes posiada wysoki potencjaÂł w zakresie dalszego rozwoju, ktĂłrego kolejnym planowanym etapem bĂŞdzie otwarcie kolejnych restauracji i stworzenie ich sieci w oparciu o sprawdzonÂą i znanÂą markĂŞ. Nowatorskie podejÂście i skuteczna strategia marketingowa pozwola na rozwĂłj firmy zarĂłwno w juÂż istniejÂącym miejscu, jak i kolejnych lokalizacjach.
Pomoc / Szkolenie:
Firma zatrudnia pe³n¹ i profesjonaln¹ kadrê zarz¹dzaj¹c¹ i mened¿ersk¹. Posiada strukturê na wysokim poziomie organizacji i zarz¹dzania bardzo dobr¹ dla osób lub firm dopiero rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœÌ w bran¿y gastronomicznej.Profesjonalne wsparcie po sprzeda¿owe obecnego w³aœciciela.
Powód Sprzedaży:
Bardzo wiarygodny powĂłd sprzedaÂży.

Numer Ogłoszenia : 1793
Typ biznes ogłoszenia:
Biznes na sprzedaż
Rodzaj biznesu:
Handel Det. - Restauracje
Handel Det. - Bary, Kawiarnie, Karczmy, Tawerny

OGŁOSZENIE DODANE PRZEZ:
WÂłaÂściciel Restauracji
886 742 602
Data dodania ogłoszenia:
2014-03-24 11:06:18
Ogłoszenie wyświetlono:
2243 razy

NAPISZ DO SPRZEDAWCY:
Aby, zapytać się o ten biznes naciśnij poniższy przycisk

 
 
biznes katalog stron