Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomości franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomości
Kupsprzedajbiznes.pl
środa, 14 listopad 2018
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - BranÂża Reklamowa
WynajmĂŞ Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ÂświĂŞtochÂłowice
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Odwiedziło nas już: 23204965
ogłoszenie

Sprzedam firmę - Sprzedam biznes

Szczegóły Biznes Ogłoszenia

Dzia?aj?ca rozlewnia wĂłd mineralnych-przynosz?ca dochody


Biznes - Koszt Zakupu
Proponowana Cena Sprzedaży :  1.300.000 PLN
zawarte w cenie: Sprzęt, Meble i Wyposażenie :   0 PLN

Biznes - Finanse
Przychód Brutto:   2.500.000 PLN
Przepływ Pieniężny :   Nie podano

Biznes - Charakterystyka
DZIA?AJ?CA ROZLEWNIA WODY MINERALNEJ NA SPRZEDA?!!!!! Powierzchnia dzia?ki 4000m2 ogrodzona -istnieje mo?liwo?? dokupienia terenu -zak?ad graniczy z terenem niezabudowanym rolniczym Budynki murowane jednokondygnacyjne o powierzchni 1000m2 -hala produkcyjna,magazyny oraz pomieszczenia socjalne i administracyjne ?rĂłd?o wody ?rĂłdlanej (samowyp?yw) o wydajno?ci 20m3 na godz, pozwolenie wodnoprawne na pobĂłr wody w ilo?ci 144m3 na dob?, wa?ne do 2015 roku - istnieje mo?liwo?? uzyskania pozwolenia na wi?kszy pobĂłr wody woda pochodzi z warstwy geologicznej utworĂłw trzeciorz?dowych, wed?ug opini geollogĂłw poni?ej warstwy wodono?nej obecnie eksploatowanej znajduje si? nast?pna warstwa wodono?na mo?liwa do odwiercenia i eksploatacji.Wody g??binowe w tym rejonie s? pierwotnie czyste poniewa? warstwy wodono?ne s? os?oni?te grub? warstw? i?Ăłw nieprzepuszczaj?cych zanieczyszcze? powierzchniowych Woda jest eksploatowana w nast?puj?cy sposĂłb: ze ?rĂłd?a samoczynnie przelewa si? do zbiornika podziemnego ze stali spo?ywczej nast?pnie z tego zbiornika p?powana jest do stacji przygotowania wody, gdzie nast?puje napowietrzanie i od ?elazianie. Ca?y proces jest zgodny z normami dla wĂłd mineralnych. Zak?ad jest wyposa?ony w nast?puj?ce maszyny: - wydmuchiwarka do butelek pet od 0,5l do 2l automat Gerosa3 produkcji w?oskiej wydajno?? nominalna 2500szt butelek na godz wraz z urz?dzeniami towarzysz?cymi. -wydmuchiwarka pĂł?automat do butelek pet 5l produkcji polskiej wydajno?? 400szt butelek na godz. -linia do rozlewu wody w butelki 1,5l p?ukanie i nak?adanie butelek na nalewark? r?czne, dalszy proces zautomatyzowany wydajno?? oko?o 2500-3000butelek na godz. maszyny produkcji Pofamia SA ,etykietarka Krones.Linia do rozlewu butelek 5l wydajno?? oko?o 700 butelek na godz produkcji polskiej

Biznes - Koncesje, Zezwolenia, Certyfikaty
?rĂłd?o wody ?rĂłdlanej (samowyp?yw) o wydajno?ci 20m3 na godz > -pozwolenie wodnoprawne na pobĂłr wody w ilo?ci 144m3 na dob?, wa?ne do 2015 roku - istnieje mo?liwo?? uzyskania pozwolenia na wi?kszy pobĂłr wody

Biznes - Informacje Ogólne
Forma prawna :   SpĂł?ka z o. o.
Lokalizacja (wojew. ,kraj):   Dolno?l?skie
Lokalizacja - Miejscowość :   Jawor - Dolny?l?sk
Realokacja Biznesu :   NIE
Działający w Domu :   NIE
Liczba Pracowników :   15
Rok Założenia :   1999

Biznes - Otoczenie
Możliwości i Zagrożenia Dalszego Rozwoju:
Du?e mo?liwo?ci rozwoju produkcji i sprzeda?y
Rynek, Konkurencja - Silne i Słabe Strony:

Biznes - Dodatkowe Informacje
Udogodnienia, Ułatwienia:
Ch?tny menadzer z 15 letnim doswiadczeniem w bran?y obecnie pracuj?cy.Do?wiadczeni pracownicy
Pomoc / Szkolenie:
Powód Sprzedaży:
Inna inwestycja w toku

Numer Ogłoszenia : 13
Typ biznes ogłoszenia:
Biznes na sprzedaż
Rodzaj biznesu:
Produkcja - ?ywno?? i produkty dla dzieci
HURT | DYSTRYBUCJA

OGŁOSZENIE DODANE PRZEZ:
oferta-autor
Data dodania ogłoszenia:
Ogłoszenie wyświetlono:

 
 
biznes katalog stron