Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomości franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomości
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Regulamin Serwisu
czwartek, 17 styczeń 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - BranÂża Reklamowa
WynajmĂŞ Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ÂświĂŞtochÂłowice
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
Styczeń 2019
P W Ś C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedziło nas już: 23921842
Regulamin Serwisu Drukuj E-mail
REGULAMIN SERWISU • Og?oszenia
  Ka?dy mo?e dodawa? og?oszenia o tematyce i zakresie okre?lonym w poszczegĂłlnych formularzach. W przypadku wpisania s?Ăłw, zwrotĂłw, zda?, ktĂłre mog?yby narusza? warto?ci osobiste innych u?ytkownikĂłw serwisu lub dodania og?oszenia niezgodnego z tematyk?, redakcja KupSprzedajBiznes.pl ma prawo nie dodawa? og?oszenia do bazy lub je wykasowa? bez wcze?niejszego powiadomienia. Redakcja nie zwraca wp?aconych op?at za rozpatrzenie og?oszenia w celu jego publikacji.

 • P?atno?ci
  Og?oszenie bezp?atne aktywowane sa w momencie weryfikacji ich przez administratora w ci?gu 24-48 godzin (w dni robocze).
  Og?oszenia p?atne aktywowane s? w ci?gu 12 godzin (w dni robocze) od stwierdzenia dokonania p?atno?ci na naszym koncie. Faktury za og?oszenia p?atne wysy?ane s? droga elektroniczn? na wskazany przy dodawaniu og?oszenia adres e-mail. W przypadku potrzeby wysy?ki faktury listownie prosimy o doliczenie 3 z? do kosztĂłw publikacji og?oszenia. Faktury wystawiane i wysy?ane s? na koniec ka?dego miesi?ca.
 • Gwarancja
  Serwis KupSprzedajBiznes.pl jest zarz?dzany przez Futureco sp. z o. o. i funkcjonuje w oparciu o dane przesy?ane przez osoby trzecie (u?ytkownikĂłw serwisu) nie zwi?zanych z firm? Futureco sp. z o. o. Nie sprawdzamy wiarygodno?ci i rzetelno?ci informacji zawartych w ww. serwisie oraz nie dajemy gwarancji co do ich dok?adno?ci i kompletno?ci.

 • Odpowiedzialno??
  Futureco sp. z o. o. nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci w zwi?zku z jakimikolwiek decyzjami podj?tymi w oparciu o informacje zawarte na stronach serwisu KupSprzedajBiznes.pl.

 • Prawa W?asno?ci
  Wszystkie artyku?y, publikacje, us?ugi, procesy, mechanizmy, wygl?d, oprogramowanie, technologie, znaki towarowe znaki handlowe, pomys?y i materia?y zawarte na stronach ww. serwisĂłw s? w?asno?ci? firmy Futureco sp. z o. o. lub ich prawnych w?a?cicieli.
  ?adne cz??ci informacji zawarte w tych serwisach nie mog? by? przetwarzane w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Futureco sp. z o. o.
  W ?adnym wypadku nie mo?na pozyskiwa? w jakikolwiek sposĂłb informacji lub cz??ci informacji zawartych w ww. serwisie w celu dodania ich do innej bazy danych.
 
 
biznes katalog stron