Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomości franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomości
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Szukam Inwestora arrow Wiedza - Szuk. Inwestora
czwartek, 17 styczeń 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - BranÂża Reklamowa
WynajmĂŞ Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ÂświĂŞtochÂłowice
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
Styczeń 2019
P W Ś C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedziło nas już: 23921968
Wiedza - Szuk. Inwestora
Finansowanie MSP poprzez Fundusze Inwestycyjne i Publiczny Rynek Kapita?owy Drukuj E-mail
Przedsi?biorstwo mo?na finansowa? pozyskuj?c ?rodki z wiciu rĂł?norodnych ?rĂłde?. WybĂłr konkretnego ?rĂłd?a finansowania zale?y od takich czynnikĂłw, jak forma dzia?ania przedsi?biorstwa, stopie? jego rozwoju, czy po??dana struktura i koszt kapita?u. Celem niniejszego opracowania jest przybli?enie ma?ym i ?rednim przedsi?biorstwom metod pozyskiwania ?rodkĂłw za po?rednictwem funduszy inwestycyjnych ...

Czytaj więcej...
PorĂłwnanie Ro?nych Form Finansowania Dzia?alno?ci Przedsi?biorstwa Drukuj E-mail
Wewn?trznymi ?rĂłd?ami finansowania w przypadku ma?ych firm nic posiadaj?cych osobowo?ci prawnej s? zwykle ?rodki w?a?ciciela (w?a?cicieli) firmy inwestowane w dzia?alno?? w momencie jej zak?adania, oraz wypracowane przez firm? w trakcie funkcjonowania. W przypadku firm jednoosobowych i spĂł?ek cywilnych (szczegĂłlnie tych, ktĂłre nic sporz?dzaj ? sprawozda? finansowych) wyst?puje tu problem rozdzielenia ...
Czytaj więcej...
Dost?pne Na Rynku Zewn?trzne ?rĂłd?a Finansowania Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw Drukuj E-mail
Kredyty s? najcz??ciej stosowanym przez MSP zewn?trznym ?rĂłd?em finansowania. S?u?? zarĂłwno finansowaniu potrzeb rozwojowych (kredyty inwestycyjne) jak i dzia?alno?ci bie??cej (kredyty obrotowe). Podstawowym kosztem kredytu s? odsetki, b?d?ce pewnym procentem od po?yczonej sumy p?aconym bankowi przez kredytobiorc?. OprĂłcz tego banki pobieraj? dodatkowe prowizje i op?aty takie jak prowizja ...
Czytaj więcej...
Znajdowanie kapita?u poprzez fundusze Venture Capital Drukuj E-mail
Fundusze venture capital to fundusze zamkni?te, ktĂłrych dzia?alno?? polega na tym, ?e grupa inwestorĂłw (najwy?ej kilkunastu) przeznacza pieni?dze na inwe­stycje okre?lonego typu - niepewne, ale mog?ce przynie?? wysokie stopy zwrotu. Najcz??ciej, ten sposĂłb finansowania inwestycji dotyczy spĂł?ek niep?ynnych (nie notowanych na gie?dzie), z ktĂłrych nie mo?na wyj?? z dnia na dzie?, ale trzeba czeka?, a? ...

Czytaj więcej...
 
 
biznes katalog stron