Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomości franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomości
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Franchising arrow Wiedza - Dawcy
środa, 16 styczeń 2019
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - BranÂża Reklamowa
WynajmĂŞ Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, ÂświĂŞtochÂłowice
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
na SprzedaÂż Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
Styczeń 2019
P W Ś C P S N
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Odwiedziło nas już: 23895828
Wiedza - Dawcy
Kszta?towanie struktury organizacyjnej Drukuj E-mail
Rozpocz?cie sprzeda?y licencji franczyzy wymaga od dawcy takiego ukszta?towania struktury organizacyjnej, aby biorcy (zw?aszcza pierwsi) otrzymali pe?en zakres us?ug.
Dlatego te? franczyzodawca powinien mie? dobrze zidentyfikowane obszary, w ktĂłrych b?dzie musia? dzia?a? organizuj?c sie? i ?wiadcz?c  us?ugi biorcy.

Czytaj więcej...
Szkolenie biorcĂłw Drukuj E-mail
Przyst?pienie biorcy do sieci o ustalonej renomie wi??e si? z uzyskaniem dost?pu do know-how dawcy, czyli tajemnic przedsi?biorstwa, informacji i do?wiadcze?, specyficznych metod i technik prowadzenia dzia?alno?ci.

Korzystanie z „recepty na sukces” wymaga od biorcy pewnych umiej?tno?ci. Zale?nie od rodzaju systemu wymagania s? rĂł?ne i dawca oferuje rodzaj zakresu szkolenia. Dawca powinien uregulowa? kwestie szkolenia zarĂłwno w stosunku do biorcy, jak i jego wspĂł?pracownikĂłw.

Zwykle obowi?zek zorganizowania szkolenia le?y po stronie dawcy, a obowi?zek uczestniczenia w takim szkoleniu po stronie biorcy. Obowi?zek ten dotyczy przede wszystkim szkolenia wst?pnego przed rozpocz?ciem dzia?alno?ci w ramach danej sieci. Otwart? pozostaje kwestia miejsca szkolenia oraz odp?atno?ci. Poza tym rĂłwnie? cz?sto dawca pozostaje uprawnionym i zobowi?zanym do organizowania szkole? w trakcie trwania umowy, szczegĂłlnie je?eli przewiduje si? wprowadzanie nowych produktĂłw lub us?ug.

?rĂłd?o: Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci

Obowi?zki franczyzodawcy Drukuj E-mail
 Dawca ma wiele obowi?zkĂłw wobec swoich biorcĂłw, obowi?zkĂłw zarĂłwno w trakcie tworzenia przedsi?biorstwa biorcy, jak i dalszego dzia?ania w systemie. Przede wszystkim dawca powinien:
1) posiada? formalne prawo do u?ywania nazwy handlowej swojej sieci, znaku handlowego lub
Czytaj więcej...
DobĂłr i selekcja franczyzobiorcĂłw Drukuj E-mail
WybĂłr odpowiednich osĂłb jako przysz?ych franczyzobiorcĂłw jest podstaw? sukcesu sieci.
Franczyzodawca powinien:
► sprecyzowa? warunki, jakie powinien spe?ni? biorca, aby przyst?pi? do sieci, a nast?pnie z sukcesem prowadzi? swoje przedsi?biorstwo,
Czytaj więcej...
 
 
biznes katalog stron