Sprzedam biznes szukam inwestora nieruchomości franczyza franchising

Mapa Strony 1 |
Mapa Strony 2
Biznes, Inwestycje, Nieruchomości
Kupsprzedajbiznes.pl arrow Franchising arrow Wiedza - Dawcy
Sunday, 24 September 2017
 
 
Menu serwisu
Kupsprzedajbiznes.pl
Sprzedam Biznes
Szukam Inwestora
Franchising
Sprzedam Nieruchomo??
Wynajm? Nieruchomo??
Doradztwo Gospodarcze
Biznes linki
Kontakt
Cennik og?osze?
Ankieta
Czego poszukujesz ?

Og?oszenia Specjalne
Atrakcyjny Biznes na Wynajem - Branża Reklamowa
Wynajmę Atrkacyjny Biznes w Zakresie Produkcji Dmuchanych Reklam
?l?skie, świętochłowice
na Sprzedaż Bardzo Dochodowa Restauracja
na Sprzedaż Bardzo Dochodowa Restauracja
Mazowieckie, Warszawa
Atrakcyjny Biznes na Wynajem
Wynajem lub Sprzeda? Atrakcyjnego Biznesu
?l?skie, ?wi?toch?owice
Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej- Sprzeda? - Wynajem
Sprzeda? lub Wynajem - Atrakcyjny Biznes w Bran?y Rekreacyjnej
?l?skie, ?wi?toch?owice
Biznes Wydarzenia
Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Odwiedziło nas już: 17982485
Wiedza - Dawcy
Kszta?towanie struktury organizacyjnej Drukuj E-mail
Rozpocz?cie sprzeda?y licencji franczyzy wymaga od dawcy takiego ukszta?towania struktury organizacyjnej, aby biorcy (zw?aszcza pierwsi) otrzymali pe?en zakres us?ug.
Dlatego te? franczyzodawca powinien mie? dobrze zidentyfikowane obszary, w których b?dzie musia? dzia?a? organizuj?c sie? i ?wiadcz?c  us?ugi biorcy.

Czytaj więcej...
Szkolenie biorców Drukuj E-mail
Przyst?pienie biorcy do sieci o ustalonej renomie wi??e si? z uzyskaniem dost?pu do know-how dawcy, czyli tajemnic przedsi?biorstwa, informacji i do?wiadcze?, specyficznych metod i technik prowadzenia dzia?alno?ci.

Korzystanie z „recepty na sukces” wymaga od biorcy pewnych umiej?tno?ci. Zale?nie od rodzaju systemu wymagania s? ró?ne i dawca oferuje rodzaj zakresu szkolenia. Dawca powinien uregulowa? kwestie szkolenia zarówno w stosunku do biorcy, jak i jego wspó?pracowników.

Zwykle obowi?zek zorganizowania szkolenia le?y po stronie dawcy, a obowi?zek uczestniczenia w takim szkoleniu po stronie biorcy. Obowi?zek ten dotyczy przede wszystkim szkolenia wst?pnego przed rozpocz?ciem dzia?alno?ci w ramach danej sieci. Otwart? pozostaje kwestia miejsca szkolenia oraz odp?atno?ci. Poza tym równie? cz?sto dawca pozostaje uprawnionym i zobowi?zanym do organizowania szkole? w trakcie trwania umowy, szczególnie je?eli przewiduje si? wprowadzanie nowych produktów lub us?ug.

?ród?o: Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci

Obowi?zki franczyzodawcy Drukuj E-mail
 Dawca ma wiele obowi?zków wobec swoich biorców, obowi?zków zarówno w trakcie tworzenia przedsi?biorstwa biorcy, jak i dalszego dzia?ania w systemie. Przede wszystkim dawca powinien:
1) posiada? formalne prawo do u?ywania nazwy handlowej swojej sieci, znaku handlowego lub
Czytaj więcej...
Dobór i selekcja franczyzobiorców Drukuj E-mail
Wybór odpowiednich osób jako przysz?ych franczyzobiorców jest podstaw? sukcesu sieci.
Franczyzodawca powinien:
► sprecyzowa? warunki, jakie powinien spe?ni? biorca, aby przyst?pi? do sieci, a nast?pnie z sukcesem prowadzi? swoje przedsi?biorstwo,
Czytaj więcej...
 
 
biznes katalog stron